9:00 – 9:45 – Rejestracja uczestników

10:00 – 10:15 – Powitanie uczestników

10:15 – 13:00 – Panel teoretyczny (Team Prevent | NOYEN | 5sCONNECT | dhs GmbH | BOSMAL)

  1. Zachowanie czystości w procesach produkcyjnych
  2. VDA 19.2
  3. Mycie komponentów
  4. Kontrola czystości technicznej
  5. VDA 19.1
  6. Zaawansowane metody badania czystości technicznej

13:00 – 13:45 Lunch

14:00 – 16:00 Warsztaty panelowe – 4 rundy warsztatowe

16:00 – 16:30 Podsumowanie i zakończenie warsztatów

16:30 – 17:00 Panel wystawców / partnerów – networking